Asociatia Romană pentru Educatie prin Astronomie, pe scurt A.R.E.A., are ca scop promovarea astronomiei în învătămantul romanesc.    (Statutul A.R.E.A.)

Această asociatie a apărut ca o continuare a programului "Ora Astrală a Romaniei", care a fost finantat de "Fundatia pentru o Societate Deschisă" în vederea pregătirii populatiei pentru observarea eclipsei totale de Soare din 11 august 1999. În acest scop au fost constituite 6 centre cu o dotare de excelentă în domeniul astronomiei (Arad, Bucuresti, Călărasi, Hunedoara, Eforie Sud si Targoviste).

Centrul din Arad are sediul la catedra de fizică a Colegiului National "Moise Nicoară", Arad, Piata Liceului, nr.1.

Activitătile pe care le desfăsurăm în centrul nostru:


Prof. Simona ARSENOV si participantii la cercul de astronomie, impreuna cu lunetele confectionate.              Branco Arsenov si telescopul de 20 cm, f/10.                Prof. Francisc Doba si detescopul de 25 cm, f/10.

Back
© Branco ARSENOV, AREA Arad - All rights reserved.